توسعه سازمانی

توسعه سازمانی فرایند برنامه ریزی شده ای برای افزایش  کارایی سازمان در مسیر رسیدن به اهداف مورد نظر سازمان می باشد.شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان ، سازمان ها را در دست یابی به توسعه سازمانی و نیز(نیل) اهداف برنامه ریزی شده یاری خواهد کرد.

مدیریت پروژه

مدیریت کسب و کار

کسب و کار های نوپا(استارتاپ)

مدیریت توسعه محصول جدید

توسعه فردی

دستیابی به پیشرفت شغلی نیازمند داشتن یک برنامه مشخص توسعه(پیشرفت) مسیر شغلی است.برنامه توسعه مسیر شغلی ، برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف شغلی ، جایگاه شغلی و درآمدبرنامه ریزی شده در بازه زمانی و با سرمایه گذار تعریف شده است، که شامل شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی حرفه ای و اخذ مدارک معتبر حرفه ای – مطالعه کتاب ها و مقالات کاربردی مرتبط و کسب تجربه مفید کاری است.
شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان در زمینه های کاری مختلف دانش مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار متخصصان این حوزه ها را همراهی خواهد کرد.

مدیریت پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت هزینه و حسابداری؟

مدیریت ؟

Wonderful digital things require
a good mix of combined skills

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in purus. Praesent viverra, est vitae efficitur auctor, nibh orci varius ligula, gravida molestie enim justo ut diam. Praesent eget congue lacus, ut viverra neque.

در مجموعه پادکستهای پیش رو ، تهیه برنامه زمانبندی (مدل زمانبندی پروژه)براساس استانداردهای موسسه PMI، وزارت دفاع امریکا (DOD) وراهنمای ارزیابی برنامه زمانبندی پروژه و… به تفصیل تشریح میگردد وقوانین تهیه یک مدل زمانبندی معتبر وبا کیفیت برای پروژه ، که نتایج معتبر وبا کیفیت را در زمان اجرای پروژه ایجاد نماید. توضیح داده شده است.

تمامی حقوق سایت برای مدیریت پروژه سپاهان محفوظ است.