توسعه فردی

دستیابی به پیشرفت شغلی نیازمند داشتن یک برنامه مشخص توسعه(پیشرفت) مسیر شغلی است.برنامه توسعه مسیر شغلی ، برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف شغلی ، جایگاه شغلی و درآمد برنامه ریزی شده در بازه زمانی و با سرمایه گذاری تعریف شده است.شرکت مهندسین مشاورتوسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان در زمینه های مختلف دانش مدیریت پروژه ، مدیریت ادعا(آنالیز تاخیرات پروژه ، تهیه لایحه تاخیرات، آنالیز هزینه و تهیه لایحه ضرر و زیان ، مدیریت حقوقی پیمان ، برنامه ریزی و کنترل پروژه ، استقرار دفتر مدیریت پروژه و … ) متخصصان این حوزه ها را همراهی خواهد کرد.

توسعه سازمانی

امروزه به کارگیری موثر وعملی دانش روز امری ضروری واجتناب ناپذیر برای بقاء ورشد کسب وکار است ولذا سازمانها همواره در مسیر رشد وتوسعه خود ناگزیر به بازسازی ونوسازی فرایندهای سازمانی واستفاده از دانش روز مدیریت برای ادامه حیات در شرایط اقتصادی رقابتی قرن حاضر می باشند. شرکت مهندسین مشاور توسعه وبهود مدیریت پروژه سپاهان با ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های مدیریت پروژه ، مدیریت ادعا، برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مهندسی ارزش و … مبتنی بر تحلیل دقیق فرایندهای سازمان وبا استفاده از دانش روز واستانداردهای معتبر بین المللی وجهانی ،سازمانها را در مسیر رسیدن به اهداف خویش همراهی می کند.

Chrome iPad

دوره های آموزش مدیریت پروژه

جهت اطلاع از دوره های مرتبط با مدیریت پروژه بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

آخرین مقالات

Iphone

رزومه شرکت

شرکت توسعه وبهبود مدیریت پروژه سپاهان از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ با تمرکز بر ارائه خدمات آموزش مدیریت وکسب کار وخدمات مشاوره سازمانی در حوزه های تحلیل کسب و کار ,مدیریت پروژه, مدیریت ادعا, برنامه ریزی و کنترل پروژه تاسیس گردید که تا کنون توانسته است سهم کوچکی از تعهد خودرا در رشد وبالندگی کشور عزیزمان ایران درارتقاء دانش وتخصص سرمایه های انسانی و رشد وتوسعه شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی ایفا کند.

دانلود رزومه