در سه دهه اخیر و در دنیای پیشرفته  به لحاظ فعالیت‌های علمی و عملی مستمر و متمرکز متخصصان، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های معتبر جهان، مدیریت پروژه شاهد تحولات بسیار عظیم بوده است. امروزه مدیریت پروژه  ترکیبی از علم و هنر شمرده میشود  و این‌گونه تعریف می‌گرددکه مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش, مهارت, ابزار و تکنیک است در  اجرای فعالیت­هایی که برای رفع نیازهای پروژه در چرخه حیات آن لازم می‌باشد.

موسسات معتبر جهانی همچون  (PMI)و IPMA و OGC و ISO و BS و… نسبت به توسعه استانداردها، راهنماها ومتدولوژیهای متنوعی در حوزه های مختلف دانش مدیریت پروژه اقدام نموده اند:

استانداردهای عملیاتی مدیریت طرح ، مدیریت پورتفولیو ، مدل سرآمدی مدیریت پروژه سازمانی ، پیکره دانش مدیریت پروژه  و بسطهای ارایه شده برای آن در ساخت/اجرا ، دولتی و نرم افزار  ، استانداردهای کاربردی مدیریت ریسک ،  مدیریت ارزش کسب شده  ،  مدیریت پیکره بندی پروژه ، ساختار شکست  کار ، زمانبندی پروژه ، برآورد پروژه ، چارچوب توسعه شایستگی های مدیران پروژه ، مدیریت تغییر پروژه و….     از این جمله می باشند .

امروزه  برای  موفقیت در کسب وکارهای پروژه محور   استفاده ،پیاده سازی و به کارگیری  این راهنماهای عملی،استانداردها و متدولوژیها  یگانه راه منحصر به فرد  می باشد ولذا پاسخ به این پرسش هاکه :

چه   استانداردها و چارچوبهایی مناسب  است؟

به کارگیری وپیاده سازی آنها به چه ترتیبی می باشد وچه بهبودهایی در کسب و کار  به وجود خواهند آورد؟

ترتیب و توالی به خدمت گرفتن آنها چگونه است؟

برای به خدمت گرفتن آنها چه الزاماتی را باید رعایت کنیم و چه پیشنیازهایی لازم است؟

چه تاثیری بر ساختار سازمانی، فرایندها، نقشها/مسئولیتها و حتی فرهنگ سازمانی برجای خواهند گذاشت؟ و….

هزاران سوال تخصصی است که پاسخ آنها را تیم های مجرب مشاورخواهند داد.

PMBOK: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), PMI

Agile: Agile Practices in Project Management, PMI

Program Management: The Standard for Program Management, PMI

Portfolio Management: The Standard for Portfolio Management, PMI

PMCD: Project Manager Competency Development Framework, PMI

Configuration: Practice Standard for Project Configuration Management, PMI

Estimating: Practice Standard for Project Estimating, PMI

Risk: Practice Standard for Project Risk Management, PMI

EVM: Practice Standard for Earned Value Management, PMI

WBS: Practice Standard for Work Breakdown Structures, PMI

Scheduling: Practice Standard for Scheduling, PMI

Organizational Project Management: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®), PMI

Organizational Change Management: Managing Change in Organizations: A Practice Guide, PMI

PMIS: Project Management Information System

KM: Knowledge Management

Organizational Development: Organizational Development

Human Resource: Human Resource Management

Organizational Structure: Organizational Structure, Role & Responsibilities

Business Administration: Business Administration

Business Process Management: Business Process Management, Business Analyzing, Business Process Modeling

ISO21500,ISO100006

 MOP,MSP, Prince2

(ICB(IPMA

images (16)