شرکت توسعه وبهبود مدیریت پروژه سپاهان (SEPMCO) به عنوان یک شرکت خصوصی در سال ۱۳۹۱ در اصفهان تاسیس گردیده است.
SEPMCOیکی از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه مشاوره مدیریت پروژه ،مدیریت پیمان ،آنالیز فنی اقتصادی ،تهیه طرحهای توجیهی ،وطراحی ونظارت ابنیه می باشدکه در حوزه های مختلف صنعت ساخت فعالیت دارد.
SEPMCO تنها عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا(PMI) وهمکار آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران در استان اصفهان می باشد.
در حال حاضر این شرکت بسته به پروژه‌های مختلف دارای ظرفیت کاری ۱۱۵،۰۰۰ نفر – ساعت در سال است که می‌تواند تا سقف ۱۴۴،۰۰۰ نفر – ساعت در سال افزایش یابد.
SEPMCO دارای سه تفاهم نامه همکاری با شرکت های پردیس شاور(رتبه ۳ ابنیه)، عالی نام (رتبه ۱ نفت وگاز)وشرکت آبفرمان شمال (رتبه ۳تاسیسات اب وفاضلاب)می باشد وقادر به همکاری با شرکتهای بین المللی به عنوان یک کنسرسیوم است.