محمدصادق جعفری
محمدصادق جعفریرئیس هیئت مدیره
مدرک : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
متخصص امور حقوقی انواع پیمان (EPC,PC,BOT,DBF,..) ، مدیریت قرارداد و امور فنی پروژه های ساخت
تجربه :۲۲ سال
فرشید ابطحی
فرشید ابطحیعضو هیئت مدیره
مدرک : لیسانس مهندسی عمران دانشگاه شهرکرد
متخصص امور فنی و اجرایی پروژه های ساخت
تجربه کاری : ۱۵سال

عبدالمجید براهیمی
عبدالمجید براهیمیمدیرعامل
مدرک: لیسانس مهندسی صنایع- فوق لیسانس مدیریت پروژه دانشگاه تهران
دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از موسسهPMI
مشاوره و تدریس در حوزه های مدیریت طرح، مدیریت پرتفولیو، مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت ادعا و … .
تجربه کاری : ۱۵سال
رضا آتش فراز
رضا آتش فرازهمکار
مدرک : لیسانس مهندسی صنایع- فوق لیسانس مدیریت پروژه دانشگاه شهید بهشتی
دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از موسسهPMI
تخصص: مشاوره- تدریس و تألیف در حوزه های مختلف مدیریت پرتفولیو، مدیریت طرح و مدیریت پروژه
تجربه کاری: ۱۰سال
مجتبی حبیبیهمکار
مدرک: لیسانس مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور اصفهان
تخصص: امورفنی پروژه های ساخت و صنعتی
تجربه کاری:۱۴سال

احسان احمدی
احسان احمدیهمکار
مدرک: لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشجو کارشناس ارشد
تخصص: طراحی و اجرای انواع سیستم های پارکینگ، امورفنی و اجرای پروژه های ساخت و صنعتی
تجربه کاری:۱۵سال

سعید نیک اقبالهمکار
مدرک :لیسانس مهندسی عمران دانشگاه شیراز
تخصص: امورفنی پروژه های ساخت و صنعتی
تجربه : ۲۴سال

امید پاکدل
امید پاکدلهمکار
مدرک: لیسانس مهندسی عمران-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه اصفهان
تخصص: طراحی و محاسبات سویل- امور فنی پروژه های ساخت
تجربه : ۲سال