برنامه هیچ ارزشی ندارد،برنامه ریزی مهمترین چیزاست

فرایند کنترل هزینه

جاری
بازدید: 90
دولت آیزنهاور ژنرال امریکایی که بعدها رییس جمهور امریکا شد ،به خوبی فهمیده بودکه به محض رویارویی سربازها با دشمن تمام برنامه های قبلی از درجه اعتبار ساقط میشوند.
مساله بسیار مهم در زندگی ،کسب وکار و … این است که داشتن یک برنامه ثابت عالی ،بدون نیاز به تصحیح وتغییر هم در طبیعت ،هم در زندگی اجتماعی وهم کسب وکار ومحیط سازمان تقریبا غیر ممکن است .تقریبا هیچ برنامه ای به طور کامل وموبه مو محقق نخواهد شد.
این برنامه ریزی مجدد ومکرراست که اهمیت دارد یعنی وجود یک فرایند پیوسته تصحیح ،تطبیق ،بهبود واعمال آنها در برنامه
در طبیعت : پس از میلیاردها سال ،طبیعت این نکته را فهمیده که با تقسیم سلولها به طور مداوم در ماده ژنتیکی خطا رخ می دهد وبه همین دلیل در هر سلول مولکولهایی وجود دارند که این خطاها را اصلاح می کنند .این فرایند تعمیر دی ان ای نامگذاری شده است .سیستم ایمنی بدن هم از همین قاعده پیروی میکند که هیچ برنامه بی نقصی وجود نداردچراکه پیش بینی همه تهدیدها غیرممکن است ،ویروسها وباکتریها ی مضر به طور پیوسته در حال تغییرند وسیستم دفاعی ما فقط به لطف اصلاح مداوم وبرنامه ریزی مجدد است که توان مقابله دارد
درزندگی اجتماعی: بیشترین سوءبرداشتی که در ارتباط با زندگی زناشویی با ان مواجه میشویم اعتقاد به یک ازدواج بی نقص بین دو نفراست -یا اینکه زندگی خوب ،یک حالت با وضعیت ایده ال است ،درحالیکه هیچ زندگی بدون تصحیح وتطبیق همراه با برنامه ریزی مداوم حیات طولانی مدت نخواهد داشت.
در امور کشور داری: قانون اساسی کشورها براساس قوانین بنیادی تنظیم میشوند که بقیه قوانین وکلیه برنامه ریزیهای مرتبط با امور کشور داری براساس آنها شکل میگیرند ولذا این چنین فرض میشود که قوانین اساسی تا ابد پابرجا هستند اما درعمل قانون اساسی کشورها نیز بارها مورد تصحیح وتطبیق واقع میشوند به عنوان نمونه قانون اساسی امریکا تاکنون ۲۷بار -قانون اساسی سوییس دوبار به صورت کلی وچندین بار به صورت جزیی وقانون اساسی آلمان تاکنون۶۰بارتغییر کرده است
 
نکته:۱-اصلاح برنامه اولیه و برنامه ریزی مجدد نه تنها تحقیر آمیز به حساب نمی آید بلکه ناگزیر و اجباری است
نکته ۲ – افرادی که در زندگی شخصی توان اصلاح زودهنگام خودشان را دارند نسبت به کسانیکه مدتها وقت صرف پیداکردن یک نقطه شروع ابتدایی بی نقص ویک برنامه کامل میکنند وسپس امیدوارند که برنامه شان به طور کامل به نتیجه برسد مزیت دارند.
هیچ استراتژی بی نقص ،برنامه بهینه وشغل آرمانی وجود ندارد حقیقت این است که ما بایک تنظیم ابتدایی وبرنامه اولیه شروع می کنیم وبعد از آن باید به طور مداوم آنرا اصلاح کرده و برنامه ریزی مجدد انجام دهیم .
درمحیط کسب وکار وسازمان وپروژه هرچه محیط پیچیده ترباشد وپارامترهای متغیر بیشتر باشند نقطه شروع .وبرنامه اولیه کم اهمیت تر میشود.(برگرفته از کتاب هنر خوب زیستن – رولف دابلی) 
بازدید: 118تاریخ انتشار : 1397/11/01