انواع مدارک حرفه ای متخصصین برنامه ریزی وکنترل پروژه ( برنامه ریزان پروژه) ( Planning & Scheduling)

 در سالهای اخیر اخذ مدارک حرفه ای مرتبط با شغل که اعتبار بین المللی داشته باشد از اهمیت روز افزونی برخوردار است.دوستان وهمکاران ما در کشور که در حرفه برنامه ریزی وکنترل پروژه مشغول فعالیت حرفه ای هستند برای اثبات تخصص وتسلطشان به مفاهیم مرتبط با دانش مدیریت پروژه تاکنون بیشتر به سمت اخذ مدارک حرفه ای مدیریت پروژه مانند PMPیا PRINCE2تمایل نشان داده اند . این درحالی است که برای اثبات سطح تخصص ومهارت کارشناسان ومدیران برنامه ریزی وکنترل پروژه ، مدارک معتبر تخصصی وحرفه ای وجود دارد که از یک طرف از ارزش واعتبار بین المللی برخوردار است واز طرف دیگر کسب این مدارک حرفه ای مسیری به مراتب ساده تر از کسب مدارک حرفه ای مدیریت پروژه داردولذا می تواندمسیر پیشرفت شغلی کارشناسان حوزه برنامه ریزی وکنترل پروژه را هم درداخل وهم خارج از ایران هموار سازد .
در ادامه به معرفی برخی از این مدارک حرفه ای خواهیم پرداخت وسعی خواهیم کرد که در فروشگاه وب سایت شرکت کتابها ومراجع مورد نیاز برای مطالعه دوستان را بار گذاری کنیم وهمچنین دوره های اموزشی مرتبط با برخی ازآنها را به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار نماییم
 
Planning & Scheduling Certifications: Beginner Level Certifications
(Certified Scheduling Technician (CST
گواهینامه سطح مبتدی کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه
گواهی نامه CST برای کسانی که تجربه حرفه ای کمتری دارند ارائه شده تا فرصتی به آن ها برای پیشرفت در توانایی تهیه برنامه زمان بندی، دانش و پیشرفت حرفه ای داده شود و بتوانند یک کارشناس فنی تهیه برنامه زمان بندی  برجسته شوند.
تنها شرط و الزام برای این مدرک ۴سال مدرک لیسانس است . فقط همین.
این تنها چیزی نیست که نیاز دارید . شما برای عبور از آزمون مدرک CST نیاز به داشتن دانش برنامه ریزی و تهیه برنامه زمان بندی پروژه دارید.
آیا مدرک ۴ ساله دانشگاه  دارید؟اگر مدرک دانشگاهی نداریدمشکلی نیست ، شما نیاز به ۴ سال تجربه در غالب کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه  دارید.
آزمون CST که توسط (AACE International[1]) برگزار ومدرک آن صادر می گردد از ۱۰۰ پرسش چند گزینه ای  تشکیل شده که برای تکمیل آ نها ۳ ساعت وقت لازم است. بعد از گذراندن آزمون، زمانی که یک تکنسین برنامه زمان بندی پروژه شدید هر ۳ سال  یک بار می بایست گواهی خود را تمدید کنید. گواهی شما بعد از سه سال باطل شده مگر اینکه شما ۱۲ واحد آموزشی   Continuing Education Units (CEUs).را به دست اورید
برای کسب CEU شما می بایست یادگیری و رشد در  فیلد برنامه ریزی و زمان بندی را به وسیله خواندن کتاب ها، آموزش و شرکت در سمینارهاو کلاسهای اموزشی  ادامه دهید.
(Preparatory Level in Planning & Scheduling (PPS
گواهینامه های سطح مقدماتی کار شناس برنامه ریزی وکنترل پروژه
یکی دیگر از مدارک مناسب برای برنامه ریزان و کارشناسان تهیه کننده برناه زمانبندی پروژه که در مراحل اولیه کار خود هستندسطح  مقدماتی برنامه ریزی و زمان بندی است.
شرایط لازم برای این مدرک این است که شما می باسیت یک سال (۲۰۰۰ ساعت) تجربه کار ی در برنامه ریزی و زمان بندی داشته باشید. مدرک دانشگاهی سطح تجربه مورد نیاز شما را برای اخذ این مدرک کاهش می دهد. برای مثال: اگر شما مدرک دوساله فوق دیپلم  داشته باشید، شما نیاز دارید که ۱۰۰۰ ساعت تجربه مربوطه را نیز داشته باشید. وچنانچه  مدرک ۴ ساله لیسانس داشته باشید ، شا می بایست تنها ۵۰۰ ساعت تجربه در شغل برنامه ریزی و تهیه برنامه زمان بندی داشته باشید.
بنابراین، آیا شما برای مدرک PPS واجد شرایط هستید؟اگر هستید، شما می بایست نظرات ۳ نفر شامل یک همکار،یک سرپرست و یک مشتری را در مورد خودتان کسب کنید وبرای موسسه ارسال کنید
آزمون PPS توسط (AACE International[2]) برگزار ومدرک آن صادر می گردد و لازم است که دو ساعت آزمون که شامل ۱۰۰ سوال هست را پاس کنید
 
Intermediate Level Certifications
گواهینامه های سطح متوسط کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه
     (PMI Scheduling Professional (PMI-SP
مدرک متخصص زمانبندی پروژه موسسه PMI
آیا شما چند سال تجربه مدیریت و پشتیبانی برنامه های زمانبندی پروژه را دارید؟
آیا علاقه دارید که مهارت ها و دانش برنامه ریزی  خود را به نمایش بگذارید؟
اگر پاسخ شما مثبت است گواهینامه PMI  یک انتخاب عالی برای شماست.  انجمن مدیریت پروژه ، مدرک -PMI-SPزمان بندی حرفه ای پروژه را ارائه می دهد. شرایط این گواهی  نامه از این قرار است:
برای این گواهینامه شما نیاز به مدرک چهار ساله لیسانس و ۳۵۰۰ ساعت تجربه دربرنامه ریزی وتهیه  زمان بندی پروژه دارید که در حدود دو سال تجربه است.
شما هچنین می بایست ۳۰ ساعت آموزش رسمی در حوزه تخصصی مدیریت پروژه داشته باشید.
اگر شما دارای مدرک دانشگاهی لیسانس  نیستید، باید ۵۰۰۰ ساعت تجربه برنامه ریزی پروژه (۲-۳سال) تجربه را در داخل ۵ سال متوالی به علاوه ۴۰ ساعت آموزش رسمی در حوزه تخصصی زمان بندی پروژه را داشته باشید.
چگونه می توانید ۴۰یا۳۰ ساعت آموزش رسمی در زمان بندی پروژه بپردازید؟
آزمون PMI-SP شامل ۱۷۰ پرسش چهار گزینه ای است و معمولا برای تکمیل آن ۵/۳ ساعت زمان در نظر گرفته شده است.
زمانی که آزمون ر ا پشت سر گذاشته و به یک-SP PMI متخصص حرفه ای زمانبندی پروژه تبدیل شدید باید گواهی نامه خود را حفظ کنید. برای انجام این کار باید هر سه سال یک بار ۳۰ واحد PDU کسب کنید.
اگر شما یک کارشناس متخصص در  زمان بندی پروژه هستید من شدیدا شما را به کسب این گواهینامه تشویق می کنم.
          (Competent Level in Planning & Scheduling (CPS     
گواهینامه سطح کارشناس ماهر- دارای شایستگی دربرنامه ریزی وکنترل پروژه
کارشناس ماهر در برنامه ریزی وزمانبندی پروژه
آیا شما دارای ۳ الی ۵ سال تجربه در برنامه ریزی و زمان بندی پروژه هستید؟
آیا می دانید که انجمن کنترل پروژه ( Guild of Project Controls) دارای گواهینامه و مدرک سطح مهارت در برنامه ریزی و زمان بندی پروژه CPS) (می باشد؟
انجمن کنترل پروژه درایران کمتر شناخته شده وکمتر کارشناسان کنترل پروژه با ان ارتباط دارند این درحالی است که این انجمن تنها انجمن تخصصی برنامه ریزی وکنترل پروژه بین المللی در دنیاست که خدمات علمی مناسبی به اعضاء ارائه کرده ومدارک حرفه ای معتبری هم برای اعضایش صادر می کند
از جمله شرایط مورد نیاز برای این گواهینامه این است که شما باید دارای ۵ سال حدود ۱۰۰۰۰ ساعت تجربه مرتبط داشته باشید. با این حال اگر شما دارای مدرک کارشناسی ارشد باشید، سطح تجربه به ۷۰۰۰ ساعت حدود ۵/۳ سال کاهش می یابد اگر مدرک  ۴ ساله لیسانس داشته باشید به ۸۰۰۰ ساعت تجربه و اگر مدرک ۲ ساله فوق دیپلم دارید به ۹۰۰۰ ساعت تجربه -در حدود ۵/۴ سال تجربه مورد نیاز است.
علاوه برسطح مدرک دانشگاهی  و میزان  تجربه شما لازمه که  یک مقاله در زمینه برنامه ریزی وکنترل پروژه تهیه وارائه کرده باشید وهمچنین  ، ۴ نفر (یک نفر از همکاران شما ، دو نفرسرپرستان قبلی و یکی از  مشتریان) شمارا ارزیابی کرده ونظراتشان رادر مرود شما در فرمهای مربوطه برای انجمن ارسال کنند  را برای و برنامه توسعه مسیر را گسترش دهید.
شما می بایست یک امتحان ۲۰۰ سواله در چهار ساعت را پشت سر بگذارید.
هنگامی که تمام این معیارها را به دست می اورید، شما همچنین می بایست در یک کنفرانس ویدیوئی یا مصاحبه رو در رو با دو نفر از ارزیابان انجمن شرکت کنید  (البته این بسته به نظر انجمن وبراساس نتیجه ازمون ومشخصات شغلی وحرفه ای شماست .ممکن است مصاحبه بشوید یا اینکه نشوید )
Advanced Level Certifications
گواهی نامه های سطح پیشرفته کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه
  • (Planning & Scheduling Professional (PSP
متخصص حرفه ای در برنامه ریزی وزمانبندی پروژه
آیا شما تجربه چندین سال مدیریت و پشتیبانی پروژه را دارید؟اگر دانش و تخصص پیشرفته در برنامه ریزی و زمان بندی پروژه دارید و می خواهید مهارت های خود را به نمایش بگذارید، گواهینامه PSP برای شما بهترین گزینه است.
AACE INTERNATIONAL گواهینامه برنامه ریزی و زمان بندی حرفه ای  یا PSP را ارائه می دهد.
از شرایط مورد نیاز این گواهینامه این است که شما نیاز به ۴ سال تجربه زمان بندی به علاوه یک مدرک دانشگاهی لیسانس دارید.
اگر شما این مدرک لیسانس را ندارید، نیاز به ۸ سال تجربه برنامه ریزی و زمان بندی پروژه دارید. اگر شما این معیارهای واجد شرایط را کسب کنید می توانید آزمون PSP را پشت سر بگذارید.
این ازمون شامل ۱۱۹ سوال پرسش چند گزینه ای، سوالات با حالت سناریو و همچنین تعدادی سوال  تشریحی است.این آزمون معمولا در ۵ ساعت تکمیل می شود.
پس از صدور گواهینامه شما نیاز دارد تا هر سه سال یکبار ۱۲ CEU  را گذرانده و گواهی خود را تجدید کنید. در غیر این صورت آزمون را می بایست مجددا تکرار کنید
  • (Advanced Level in Planning & Scheduling (APS
سطح پیشرفته در برنامه ریزی و کنترل پروژه APS
آیا شما یک برنامه ریز و زمان بند ارشد با ۸ سال تجربه هستید؟
اگر پاسخ شما مثبت است می تواید این گواهی نامه پیشرفته در برنامه ریزی و زمان بندی ارائه شده توسط انجمن کنترل پروژه( Guild of Project Controls )را کسب کنید. از شرایط مورد نیاز برای این گواهی نامه این است که شما می بایست ۸ سال (۱۶۰۰۰) ساعت در برنامه ریزی و زمان بندی تجربه داشته باشید.اگر مدرک PHD مرتبط.دارید ۱۰۰۰۰ ساعت تجربه کاری مرتبط، اگر مدرک کارشناسی ارشدداشته باشید ۱۳۰۰۰ساعت، واگرمدرک لیسانس دارید  با ۱۴۰۰۰ ساعت تجربه مفید کاری در زمینه برنامه ریزی وکنترل پروژه یا مدرک فوق دیپلم ۱۵۰۰۰ ساعت تجربه می توانید نسبت به اخذ این مدرک اقدام کنید. همچنین می بایست ۴ مقاله در حوزه برنامه ریزی وکنترل پروژه برای سمینارها وکنفرانسها ارسال  کرده باشید و  ۵ نفر ( یک همکار، دو سرپرست ودو مشتری)نطراتشان را مورد شما در فرمهای مربوطه نوشته وبرای انجمن ارسال کنند .
علاوه بر این شما باید یک امتحان مبتنی بر کامپیوتر که سوالاتش به صورت case studyهستند وهمچنین سوالاتی با پاسخهای تشریحی  را پشت سر گذارید.
همچنین می بایست در یک کنفرانس ویدیویی یا  مصاحبه رو در رو با دو نفر از ارزیابان انجمن کنترل پروژه  شرکت کنید(برای دریافت این مدرک شرکت در فرایند مصاحبه برای همه ضروری می باشد)
گواهی نامه سطح پیشرفته در برنامه ریزی و زمان بندی توانایی شمارا  در تجزیه و تحلیل، ارزیابی و ایجاد مفاهیم مرتبط  با روش هاودستورالعملها و همچنین دانش تفکر انتقادی شما را ثابت خواهد کرد. اگر شما تمامی معیار های بالا را به دست آورید می توانید به عنوان یک برنامه ریز و زمان بند پیشرفته APS شناخته شوید.
  • (Expert Level in Planning & Scheduling (EPS
خبره  در برنامه ریزی و کنترل پروژه EPS
این بالاترین سطح از مدارک حرفه ای مرتبط با برنامه ریزی و زمان بندی پروژه است، اگر هنوز یک تیم را هدایت نکرده اید این گواهینامه را در نظرنگیرید دلیل این امر این است که شما نیاز دارید حد اقل ۲ سال (۴۰۰۰ ساعت)  سابقه  در موقعیت سرپرستی ویا مدیریت تیم برنامه ریزی پروژه داشته باشید و علاوه بر آن ۸ سال تجربه کاری مفید  برای کسب  این گواهی لازم است. علاوه بر این می بایست ۵ مقاله تایید شده  ارسال کرده باشید و ۶ نفراز همکاران ،مدیران ومشتریان شما را ارزیابی کرده باشند ودرفرمهای مخصوص نطراتشان را برای انجمن کنترل پروژه ارسال کرده باشند، گذراندن آزمون کاپیوتری که  سوالات کاملا تحلیلی ،تشریحی وcase studyهستند و شرکت  دریک کنفرانس ویدیویی و یا مصاحبه ای رو در رو با دو نفر از ارزیابان انجمن کنترل پروژه داشته باشید.بله آسان نیست که به عنوان یک خبره  در زمینه برنامه ریزی وزمانبندی پروژه شناخته شوید.این گواهینامه  برای تایید و ارزیابی توانایی شما به عنوان  یک مدیر،سرپرست یا مدرس و مربی(منتور) که توانایی تحلیل و ارزیابی کار دیگران و ایجاد فرایند های جدید، دستورالعملهای جدیدو تکنیکها ومتدولوژیها با استفاده از تفکر خلاقانه   و نوآوری دارد  طراحی شده است.
بازدید: 121تاریخ انتشار : 1397/11/01