کارگاه آموزشی تهیه لایحه تاخیرات براساس استاندارد AACEآمریکا

فرایند کنترل هزینه

جاری
بازدید: 90

 مدت دوره:۱۶ساعت

  با ارائه مدرک بین المللی

 برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

   ۰۳۱۳۲۷۳۲۹۶۴

   ۰۹۱۳۳۱۴۰۳۹۵

بازدید: 153تاریخ انتشار : 1397/11/29