فرایند کنترل هزینهفرایند کنترل هزینه
COST CONTROL

یکی از موضوعات پر چالش در بحث مدیریت هزینه فرایند کنترل هزینه پروژه وشاخصهای مدیریت ارزش کسب شده در پروژه است که همواره با چالشهایی همراه بوده است .اول از همه باید تکلیف چند موضوع را روشن کنیم تا از اختلاط مفاهیمی که دراین رابطه پیش میاد وباعث به اشتباه افتادن خواهد شد جلوگیری کنیم :

1-      موضوع پیش بینی جریان نقدینگی پروژه ومباحث مرتبط با cash flowواینکه ما درفاز برنامه ریزی درآمدهای حاصل از صورت وضعیتها ومخارج پروژه را پیش بنی کنیم و درماههایی که درامد کمتر از هزینه خواهد بود را رفع ورجوع کنیم وبرای کمبود نقدینگی پروژه در ماههای مختلف براساس پیش بینی راه حل بیاندیشیم ( که البته مثل تمام کارهای از جنس برنامه ریزی باید نمودار جریان نقدینگی درطول چرخه حیات پروژه به روز آوری شده واگر شرایط پرداخت صور ت وضعیتها ویا هزینه کرد پروژه دستخوش تغییر شده با شرایط جدیدنمودار جریان  نقدینگی پروژه تهیه بشه) موضوعیه که باید از بحث کنترل هزینه جدابشه

2-      موضوع سود وزیان پروژه وکنترل سود وزیان پروژه در مقاطع مختلف زمانی پروژه در طول چرخه حیات هم باید  از تحلیل شاخصهای ارزش کسب شده(CPI,EAC,ETC,..) که در فرایند کنترل هزینه درباره اش بحث می کنیم  جدا بشه  

3-      ما با کنترل شاخصهای ارزش کسب شده در درجه اول در پی کشف ویافتن بهره وری پولی هستیم که داریم خرج می کنیم تا اول از همه بفهمیم چه مقدار از پول خرج شده ما در پروژه به کار ارزشمند وخروجی ملموس تبدیل شده است ودر ادامه پیش بینی های دیگر وشاخصهای مرتبط را محاسبه کنیم  والبته که این کنترل باید در سطح مناسب ، در پریودهای زمانی مناسب وبا اطلاعات صحیح انجام بشه .

 اینجاست که مفهومی به نام هزینه های واقعی( Actual Cost)گریبانمون را میگیره ، از یک طرف حسابداری پروژه وروش مدیریت مالی پروژه بر این اساس بنانشده واطلاعات مورد درخواست ما در سیستم حسابداری پروژه وجود نداره (که البته اصولا نباید هم وجود داشته باشه مگر انکه اقداماتی از قبل انجام داده باشیم )و از طرف دیگه یافتن هزینه های واقعی بسته های کاری پروژه در سطح مطلوب ودقیق مد نظر ما پیچیدگی های خاص خودش را خواهد داشت :

 پیچیدگی هایی از این دست : وقتی  از منابع مشترک در چند بسته کاری استفاده می کنیم چگونه تفکیک کنیم وهزینه صحیح هر بسته کاری  را به دست بیاریم؟زمان مناسب هزینه کرد مواد،تجهیزات ،متریال و..را  پس از خروج از انبار ویا زمان مصرف در نظر بگیریم ؟، با برگشتی موادومتریال به انبارچه کنیم؟  ،استفاده از متریال وکالاهای انبار مرکزی یا انبار سایر پروژه ها را چگونه در هزینه های واقعی درج کنیم؟، نحوه مستهلک کردن هزینه تجهیز کارگاه چگونه است ؟ پیش پرداختهای ما به فروشندگان وتامین کنندگان چگونه در هزینه های واقعی ثبت شوند؟ تنخواههای جاری را چگونه کنترل کنیم ؟وپیچیدگیهای دیگری از این دست که با توجه به نوع قرارداد (فهرست بهایی سرجمع و..)این تحلیلها خود زیر وبمهای دیگری هم پیدا خواهد کرد.  

پس چالش اساسی محاسبه وتحلیل هزینه واقعی  در سطح حسابهای هزینه است .نکته نهایی اینکه برای محاسبه وتحلیل هزینه های واقعی باید در نظر داشته باشیم که هزینه های واقعی مد نظر برای محاسبه شاخصهای ارزش کسب شده هزینه های واقعی صرف شده برای حصول بسته های کاری است نه مقادیری بیشتر

بازدید: 91تاریخ انتشار : 1397/12/21