مفهوم مدیریت زمان کسب شده(Earned schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه (p-factor)

/
کنترل پروژه و یا تحلیل وضعیت پروژه از منظر زمانی ،هزینه ای مطا…

آنالیز تاخیرات پروژه از طریق شناسایی رویدادهای تاخیر ALVدر روش 29R-03 AACE

/
شناسایی و تعیین رویدادهای تاخیر در آنالیز تاخیرات به دو روش انج…

مدیریت ارزش کسب شده-EVM(قسمت سوم)

/
گروه چهارم- معیارهای گزارش های تحلیلی و مدیریتی این دسته از از مع…

محاسبه تاخیر در پرداخت پیش پرداخت

/
یکی از پرونده هایی که در چند روز گذشته در حوزه مدیریت ادعا وتهیه لای…
مدیریت ارزش کسب شده

مدیریت ارزش کسب شده-EVM(قسمت دوم)

/
             در این مقاله به ادامه مطالب مقاله قبل در مورد مع…
ارزش کسب شده(EVM)

مدیریت ارزش کسب شده(EVM)

/
کنترل پروژه و یا تحلیل وضعیت پروژه از منظر زمانی،هزینه ای مطاب…

آنالیز تاخیرات پروژه براساس راهنمای 29R-03 انجمن مهندسان هزینه آمریکا AACE:American Asso Ciation of Cost Engineers)

/
هدف از راهنمای آنالیز تاخیرات پروژه (روش 03-29Rاز AACEامریکا)  ار…
مدیریت پروژه های ساختمانیsepahanpm.com

10 شرکت پیمانکاری ساختمان برتر در جهان(از انتها )

/
این 10 شرکت برتر که در زمینه مدیریت پروژه عمرانی فعالیت دارند …
مدیریت پروژه استارتاپ هاsepahanpm.com

مدیریت پروژه در شرکت های نوپا(استارتاپ)

/
مقدمه کلمات "نوپا" و "عدم قطعیت" تقریبا مترادف هستند. اگر شما بنیانگ…
مدیریت پروژهsepahanpm.com

مدیریت پروژه چیست؟شاه کلیدتوسعه ،بهبود و نوآوری سازمانی

/
  در این مقاله سعی بر آن داریم که با روشن کردن مفهوم…