پادکست شماره3 تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندراد GAO

پادکست شماره3 تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندراد GAO

Share
22 بازدید
دراین پادکست چند نکته در تکمیل پادکست های قبلی در مورد آموزش تهیه برنامه زمانبندی پروژه براساس استانداردGAO ارائه می شود.چرا برخی اوقات از لفظ برنامه زمانبندی و برخی اوقات از مدل زمانبندی استفاده می کنیم؟در واقع برنامه زمانبندی یک مدل شبیه سازی شده از واقعیت در آینده است.

  pmpدوره آمادگی آزمون

  جاری
  بازدید: 15

  مهندسی ارزش +ویدئو

  جاری
  بازدید: 17

  دیکشنری wbs

  جاری
  بازدید: 24