پادکست شماره 6تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندارد GAO

پادکست شماره 6تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندارد GAO

Share
16 بازدید
در این پادکست به توضیح دلایل اهمیت wbsمیپردازیم.اولین دلیل اهمیت wbsاین است که سنگ زیربنای تمام پروژه هاست.تخصیص منابع،تعریف فعالیت ها و تمام اموری که در آینده انجام خواهد داد و دومین دلیل اینکه wbsیک ابزار ارتباطی بسیار مهم است.

  دیکشنری wbs

  جاری
  بازدید: 24

  pmpدوره آمادگی آزمون

  جاری
  بازدید: 15

  مهندسی ارزش +ویدئو

  جاری
  بازدید: 17