پادکست شماره 7-تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استانداردGAO

پادکست شماره 7-تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استانداردGAO

Share
31 بازدید

در این پادکست به ادامه توضیحات قبلی راجع به فرهنگ WBSدر تهیه برنامه زمانیندی پروژه براساس راهنمای ارزیابی زمانبندی GAOخواهیم پرداخت.

فرهنگ WBSیا WBS dictionaryیک سند تکمیلی و کمکی برای تهیه wbsدر برنامه زمانبندی می باشد.این سند در حوزه مدیریت محدوده ایجاد شده است و در برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه تکمیل می شود و آنچه در آن هست بستگی به موضوع پروژه دارد.

  مهندسی ارزش +ویدئو

  جاری
  بازدید: 17

  دیکشنری wbs

  جاری
  بازدید: 24

  pmpدوره آمادگی آزمون

  جاری
  بازدید: 15