کسب و کار نوپا

 

خدمات مشاوره کسب و کار های نوپا

خدمات مشاوره مدیریت پروژه کسب و کار های نوپا(استارتاپ ها)

خدمات مشاوره توسعه خلاقیت و نوآوری در سازمان

خدمات طراحی مدل های درآمدی کسب و کار های نوپا(استارتاپ ها)

مشاوره حقوقی کسب و کار های نوپا(استارتاپ ها)

مشاوره کارآفرینی سازمانی

مشاوره ارزش گذاری استارتاپ ها و جذب سرمایه گذار

دوره های آموزشی کسب و کار های نوپا

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه چابک با متدولوژی اسکرام

کارگاه آموزشی تشخیص فرصت های کارآفرینی

دوره آموزشی کارآفرینی سازمانی

دوره آموزشی صفر تا صد راه اندازی استارتاپ

دوره آموزشی تربیت فرزند کارآفرین

دوره آموزشی روش های جذب سرمایه برای استارتاپ ها

کارگاه بیزینس مدل (بوم مدل کسب و کار)

کارگاه دوره آموزشی مسائل حقوقی استارتاپ ها

کارگاه کارآفرین شو