نوشته‌ها

محاسبه تاخیر در پرداخت پیش پرداخت

/
یکی از پرونده هایی که در چند روز گذشته در حوزه مدیریت ادعا وتهیه لای…